บริการแปลเอกสารทางวิชาการ

ขออนุญาตให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบกาณ์ของเราแปลเอกสารทางวิชาการเอกสารของคุณ, คู่มือ หรือเอกสารอื่น ๆ
เราสามารถแปลได้ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

นักแปลผู้เชี่ยวชาญทางภาษาวิชาการ

เราเข้าใจดีว่าภาษาวิชาการต้องการมากกว่าการแปลทั่ว ๆ ไป การใช้บริการแปลเอกสารทั่วไป อาจจะไม่สามารถแปลเอกสารที่ใช้ศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ เนื่องจากผู้แปลขาดความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์, วลี และความหมายทางเทคนิค นั่นเป็นเหตุผลให้เรามอบหมายงานแปลเอกสารวิชาการให้กับนักแปลผู้เชี่ยวชาญของเราที่เข้าใจสาขาวิชาและวิชาในระดับที่คุณคาดหวัง

ตรวจสอบซ้ำโดยเจ้าของภาษาที่เป็นภาษาเป้าหมาย

ความถูกต้องของเนื้อหา เป็นสิ่งสำคัญในการแปลเอกสารเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก และบางครั้งการตรวจสอบด้วยบุคคลที่สองก็สามารถเพิ่มความถูกต้องได้อย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณมั่นใจว่างานแปลของคุณอยู่เหนือมาตรฐาน เราจึงให้เจ้าของภาษาที่เป็นภาษาเป้าหมายในการแปลตรวจสอบการแปลอีกครั้ง เพื่อดูความไหลลื่นของเนื้อหา, สไตล์, ไวยากรณ์ และการใช้คำที่ถูกต้อง

รับแปลบทความงานวิจัย

รับแปลบทความที่ต้องการตีพิมพ์

รับแปลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

รับแปลตำราวิชาการ

รับแปลบทความวิชาการ

รับแปลข่าว/บล็อกทางวิชาการ

รับแปลเอกสารการลงทะเบียน

รับแปลแบบฟอร์ม/หนังสือรับรอง

สิ่งที่คุณคาดหวังจากการแปลเอกสารทางวิชาการของเรา

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการให้ความมั่นใจกับคุณว่า ข้อความทางวิชาการของคุณจะได้รับการแปลตามมาตรฐานสูงสุด และการแปลของเรามีหลักการ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการแปลเอกสารทางวิชาการ

คุณจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้องและชัดเจน คุณมั่นใจได้เลยว่างานที่คุณจะได้รับนั้นเป็นงานที่ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งการแปล และการตรวจสอบรวมไปถึงการแก้ไขโดยเจ้าของภาษาที่เป็นภาษาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดก็ตาม

ส่งงานตรงเวลา

เรารู้ดีว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญ และคุณคาดหวังว่างานแปลที่มีคุณภาพจะต้องได้รับในเวลาที่เหมาะสม เรารับประกันว่างานแปลของคุณจะไปถึงกล่องจดหมายในอีเมลของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจริง ๆ แล้วงานแปลของเรามากกว่า 70% เสร็จสิ้นก่อนกำหนด!

นโยบายสี่ตา

เราใช้นโยบาย "สี่ตา" กับทุก ๆ เอกสารที่เราแปล ซึ่งหมายความว่า งานแปลของคุณได้รับการแก้ไขและพิสูจน์อักษรก่อนที่จะถูกส่งให้คุณ นโยบายนี้ช่วยกำจัดข้อผิดพลาดและส่งผลให้งานแปลมีมาตรฐานสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

Why Translate With Us?

Our team specializes in translating Thai to English and English to Thai. This specialization allows us to focus on providing high-quality translations according to the requirements of each specific text.

ความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารวิชาการ

การแปลงานวิชาการแตกต่างจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั่วไป เนื่องจากทีมนักแปลต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การแปลเอกสารทางวิชาการคืออะไร

การแปลทางวิชาการ หมายถึง การแปลบทความ, ต้นฉบับ, รายงาน, เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ รวมไปถึง งานวิจัยต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเอกสารเหล่านี้มักจะประกอบด้วยภาษาเฉพาะทาง, ไวยากรณ์, ข้อกำหนด, กฎเกณฑ์ และรูปแบบเฉพาะในการแปล บ่อยครั้งที่เอกสารทางวิชาการเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนด้วยภาษาที่ผู้อ่านต้องการ เช่น ศาสตราจารย์คนไทยเขียนบทความวิชาการภาษาไทย แต่ต้องการแปลบทความนั้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน บทความวิชาการหลาย ๆ บทความถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และอาจจะมีข้อความสำคัญหรือข้อความทางเทคนิคที่ผู้อ่านคนไทยไม่ค่อยเข้าใจนัก ดังนั้นการแปลเอกสารทางวิชาการจะทำให้งานของคุณสามารถเข้าถึงและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ตำราวิชาการจะได้รับการแปลอย่างไร?

เมื่อพูดถึงการแปลตำราวิชาการ การใช้ภาษาที่ดีนั้นยังไม่เพียงพอ การแปลตำราวิชาการต้องมีสามารถเข้าใจภาษา
และเนื้อหาที่ใช้ในนั้นด้วย และมีความคุ้นเคยกับวิชาหรือหัวข้อนั้น ๆ การใช้บริการการแปลทั่ว ๆ ไป หรือนักแปลฟรีแลนซ์
ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับการแปลเนื้อหาทางวิชาการ จะทำให้การแปลนั้นผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามนักแปล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเข้าใจเนื้อหาในบทความทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น และใช้พื้นฐานนั้นในการแปลเนื้อหาให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามรูปแบบของวิชาหรือหัวข้อนั้น ๆ จากการที่เราใช้เจ้าของภาษาที่เป็นภาษาเป้าหมายในการ
ตรวจสอบคำแปลทั้งหมด คุณจะมั่นใจได้ว่างานแปลของเราเป็นงานแปลที่มีคุณภาพสูงสุด

การแปลเอกสารทางวิชาการที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง

อัตราราคาการแปลเอกสารทางวิชาการของเรามีความโปร่งใสในการคำนวณราคาและไม่แพง เรามีชุดราคามาตรฐานสำหรับการแปลขั้นสูง โดยมี
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับเอกสารทางเทคนิคระดับสูง

 • น้อยกว่า 1,000 คำ
  ฿2/คำ ฿1.5/คำ + ลด 10% สำหรับออเดอร์แรก
  ส่งงานภายใน 5 วัน; รวมถึงการแก้ไขงานฟรี
 • 1,000 - 5,000 คำ
  ฿1.8/คำ ฿1.5/คำ + ลด 10% สำหรับออเดอร์แรก
  ส่งงานภายใน 5 วัน; รวมถึงการแก้ไขงานฟรี
 • มากกว่า 5,000 คำ
  ฿1.6/คำ ฿1.5/คำ + ลด 10% สำหรับออเดอร์แรก
  ส่งงานภายในกำหนดเวลาที่คุณต้องการ; รวมถึงการแก้ไขงานฟรี
 • มากกว่า 50,000 คำ
  สอบถามราคา
  มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับงานแปลจำนวนมาก
 • เอกสารทางเทคนิคขั้นสูง
  ตามการประเมิน
  อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเอกสารทางเทคนิคขั้นสูง

ลูกค้ากว่าร้อยรายมั่นใจในบริการแปลเอกสารของเรา

อ่านรีวิวล่าสุดของเรา

message-sawadee-translations-x-

ส่งข้อความถึงเรา

คุณมีคำถามใช่หรือไม่? ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลเอกสารของเราหรือไม่? กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และเราจะติดต่อคุณทันที