นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก ที่สวัสดีทรานสเลชั่นส์ เรามีกฎหลักสองสามประการที่เราปฏิบัติตามอยู่เสมอ:

  • เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกเสียจากว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวจริง ๆ
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้ใด นอกเหนือจากเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา
  • เราไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เว้นแต่จะจำเป็นสำหรับการดำเนินการบนเว็บไซต์เท่านั้น

บริษัท สวัสดีโซลูชั่น ดิจิตอลเซอร์วิส จำกัด (“สวัสดีโซลูชั่นส์”) เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นเจ้าของรวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการ sawadeetranslations.com (สวัสดีทรานสเลชั่นส์) การเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราอาจะได้มาในระหว่างการดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์คือนโยบายของสวัสดีทรานสเลชั่นส์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วไป สวัสดีทรานสเลชั่นส์รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล ซึ่งเป็นประเภทที่เว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์มักจะแสดงอยู่แล้ว เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา เว็บไซต์อ้างอิง และวัน เวลาของการส่งคำขอของผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่ละท่าน วัตถุประสงค์ของการที่ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ รวบรวมข้อมูลซึ่งไม่ระบุตัวบุคคลเหล่านี้ ก็เพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากขึ้น ว่ามีลักษณะการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร นาน ๆ ครั้ง สวัสดีทรานสเลชั่นส์อาจเผยแพร่ข้อมูลซึ่งไม่ระบุตัวบุคคลดังกล่าวแบบภาพรวม เช่น การเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มต่าง ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนได้ เช่น IP Address ของผู้ใช้ซึ่งเข้าสู่ระบบ หรือผู้ใช้ซึ่งฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อกของเรา สวัสดีทรานสเลชั่นส์ เปิดเผยข้อมูล IP Address ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และผู้ใช้ที่ฝากความคิดเห็นเฉพาะภายใต้สถานการณ์เดียวกัน คือ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น ยกเว้น IP Address ของผู้ใช้ที่ฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อกของเราจะปรากฎและถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ในหน้าที่ความคิดเห็นถูกฝากไว้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ บางท่านอาจเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์บางวิธีนั้นทำให้ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ ปริมาณและประเภทของข้อมูลที่ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ รวบรวมได้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบกับเว็บไซต์ เช่น เราจะขอให้ผู้ที่มาฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อกของเรากรอก username และอีเมล สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะได้รับข่าวสารจาก สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ผ่านทางอีเมล เราก็จะเก็บรวมรวมอีเมลเหล่านั้นไว้เช่นกัน ไม่ว่าจะกรณีใด สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ก็จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมกับ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ เท่านั้น สวัสดีทรานสเลชั่นส์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้นอกจากตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ ด้วยเงื่อนไขที่ว่าพวกเขาอาจไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เมื่อคุณติดต่อสวัสดีทรานสเลชั่นส์ เราเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ที่อยู่

ข้อมูลนี้ช่วยให้เรามอบบริการแปลภาษาอย่างมืออาชีพแก่คุณ คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลของคุณออกเมื่อใดก็ได้โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected]

สถิติรวม

สวัสดีทรานสเลชั่นส์ อาจเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น สวัสดีทรานสเลชั่นส์ อาจมีการติดตามหน้าเว็บไซต์ยอดนิยม หรือใช้บริการดักสแปมโดย Akismet เพื่อให้สามารถระบุได้ว่ามีสแปมอยู่หรือไม่ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ อาจเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณะหรือมอบให้บุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม สวัสดีทรานสเลชั่นส์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ

สวัสดีทรานสเลชั่นส์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ต่อพนักงาน ผู้ทำสัญญา และองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่ง (1) จำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการในนามของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ หรือเพื่อให้บริการตามที่เว็บไซต์ของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ระบุไว้ และ (2) ได้ตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น พนักงาน ผู้ทำสัญญาบางท่าน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องบางแห่งอาจไม่ได้มีที่อยู่ในประเทศของท่าน ในการใช้งานเว็บไซต์ของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ท่านยอมรับในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว สวัสดีทรานสเลชั่นส์ จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลซึ่งระบุตัวตนได้ให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น นอกเหนือจากพนักงาน ผู้ทำสัญญา และองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ด้านบน สวัสดีทรานสเลชั่นส์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เพื่อตอบสนองต่อหมายเรียก คำสั่งศาล หรือคำร้องขออื่น ๆ จากรัฐบาล หรือเมื่อ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอันสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ บุคคลที่สาม หรือสาธารณะชนเท่านั้น หากคุณเป็นผู้ใช้งานซึ่งลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ และได้ระบุอีเมลของคุณแล้ว สวัสดีทรานสเลชั่นส์ อาจส่งอีเมลไปหาคุณในบางโอกาสเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ขอความคิดเห็น หรืออัพเดทข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ รวมถึงสินค้าและบริการของเรา หากคุณส่งคำขอเข้ามา (เช่น ผ่านช่องทางอีเมล หรือช่องทางการตอบรับทางใดทางหนึ่ง) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยคำขอนั้นเพื่อที่เราจะได้ชี้แจงหรือตอบกลับคำขอของคุณ หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ ได้ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดตามสมควรในการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้

คุ้กกี้

คุ้กกี้ คือ ชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม และเป็นชุดข้อมูลที่เว็บไซต์ได้รับจากเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมในทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ใช้คุ้กกี้ในการช่วยระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และการใช้งานเว็บไซต์ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ของพวกเขา รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ที่ไม่ต้องการให้มีคุ้กกี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุ้กกี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ โดยมีข้อเสียคือบางฟีเจอร์ในเว็บไซต์ของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เมื่อปราศจากคุ้กกี้

การโอนกิจการ

หากว่า สวัสดีทรานสเลชั่นส์, บริษัท สวัสดีโซลูชั่น ดิจิตอลเซอร์วิส จำกัด หรือทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทถูกซื้อไป หรือในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่าง สวัสดีโซลูชั่นส์ เลิกกิจการหรือล้มละลาย ข้อมูลผู้ใช้จะถือเป็นทรัพย์สินซึ่งจะถูกโอนหรือส่งมอบให้บุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าการโอนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ และผู้ที่ได้รับ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ ไป อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกส่งไปยังบริการป้องกันสแปม Akismet จะไม่ถูกบันทึกลงในเซอร์เวอร์ของเรา นอกจากจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นผลบวกลวง ในกรณีนี้ เราจะจัดเก็บความคิดเห็นเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลานานพอที่จะใช้เพื่อปรับปรุงบริการเพื่อหลีกเลี่ยงผลบวกลวงในอนาคต สตริงนิรนามซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอีเมลของคุณ (หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แฮช) อาจถูกมอบให้กับบริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้งานอยู่หรือไม่ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gravatar ได้ที่นี่: https://automattic.com/privacy/ หลังจากความคิดเห็นของคุณอนุมัติแล้ว รูปโปรไฟล์ของคุณจะปรากฎต่อสาธารณะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของคุณ

เนื้อหาที่ฝังไว้จากเว็บไซต์อื่น

บทความต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาที่ฝังไว้จากเว็บไซต์อื่น (เช่น วิดีโอ รูปภาพ บทความ และอื่น ๆ) เนื้อหาที่ฝังไว้จากเว็บไซต์อื่นจะแสดงผลเช่นเดียวกับที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเนื้อหานั้น ๆ เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ใช้คุ้กกี้ ฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และตรวจสอบการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังไว้จากเว็บไซต์อื่นนั้น รวมทั้งติดตามการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังไว้จากเว็บไซต์อื่นหากคุณมีบัญชีสมาชิก หรือคุณได้เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ถึงว่าแม้การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สวัสดีทรานสเลชั่นส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สวัสดีทรานสเลชั่นส์ แต่เพียงผู้เดียว สวัสดีทรานเสลชั่นส์ แนะนำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้ามาตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]