นโยบายธุรกิจ

หน้าหลัก / นโยบายธุรกิจ

นโยบายธุรกิจ

นโยบายธุรกิจนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นโยบายการยกเลิก

เราไม่สามารถยกเลิกการดำเนินงานกลางคันได้หากได้เริ่มดำเนินงานแปลหรือเริ่มโปรเจกต์ต่างๆ แล้ว จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกบริการ

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะไม่สามาถคืนเงินได้เมื่อเริ่มดำเนินงานแปลหรือเริ่มโปรเจกต์ต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทางบริษัทจะเสนอเงินคืนให้กับลูกค้าตามมูลค่าของส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายธุรกิจนี้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]