เวชระเบียน

แปลเวชระเบียนพร้อมรับรองคำแปล

บริการแปลและรับรองคำแปลเวชระเบียน  ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 700 บาทไปจนถึง 950 บาท ต่อหน้า สำหรับการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ และราคาเริ่มต้นที่ 800 บาทไปจนถึง 1,050 บาท ต่อหน้า สำหรับ การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย. ซึ่งจะมีลายเซ็นนักแปลรับรองคำแปลถูกต้อง ตราประทับบริษัท และหนังสือรับรองคำแปลถูกต้อง

บริการแปลเวชระเบียนพร้อมรับรองคำแปล

การแปลเวชระเบียนพร้อมรับรองคำแปลเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับใช้ในกรณีต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแพทย์หรือโรงพยาบาลในการรักษา การซื้อประกัน การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และในกรณีอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้กับหน่วยงานราชการ

เรามีประสบการณ์และนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการแปลเวชระเบียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ ทีมงานของเราสามารถช่วยเหลือและให้บริการคุณในการแปลเวชระเบียนในไทยและเวชระเบียนต่างประเทศพร้อมรับรองคำแปลตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามที่คุณต้องการ

Certified Translation Service th
Marriage Package Service th

รีวิวของเรา

ขอรับใบเสนอราคาฟรี

การแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลคืออะไร?

certified document translation
การแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลมีไว้เพื่อการใช้งานกับหน่วยงานราชการ และวัตถุประสงค์ที่ผู้รับเอกสารนั้นต้องการการตรวจสอบว่างานแปลนั้นถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์หรือไม่ เอกสารดังกล่าวถูกใช้บ่อยครั้งในสถานที่ทางการต่าง ๆ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจ ศาล สถานที่ราชการ และสถานที่อื่น ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในการแปลและรับรองเอกสารทางกฎหมาย คำแปลนั้นจำเป็นต้อง ถูกต้องแม่นยำแบบคำต่อคำ โดยแปลข้อความทั้งหมดที่สามารถมองเห็นได้ สิ่งที่แตกต่างจากการแปลแบบอื่นก็คือ นักแปลไม่สามารถแปลโดยการตีความ หรือเพิ่ม/ลบเนื้อหาใด ๆ ได้ การแปลเอกสารทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์และแม่นยำจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นสิ่งที่ นักแปลผู้มากประสบการณ์ ของเราเชี่ยวชาญ ทั้งยังเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแปลเอกสารของลูกค้าของเราให้ตรงกับเอกสารต้นแบบมากที่สุด เรายังสามารถช่วยเหลือในการแปลพร้อมรับรองคำแปลเอกสารในภาษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ส่วนสำคัญของการแปลและรับรองคำแปลนั้นคือ ตราประทับและลายมือชื่อ ซึ่งจะต้องมีในเอกสารที่แปลเสร็จแล้ว เราใส่ใจกับการเตรียมเอกสารซึ่งมีการแปลและรับรองคำแปลเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับโดยผู้รับในวงกว้าง หนังสือรับรองของเรามีข้อความระบุว่าเอกสารนั้นได้รับการแปลโดย นักแปลมืออาชีพซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และคำแปลนั้นสมบูรณ์และแม่นยำ การแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลยังประกอบไปด้วย ลายมือชื่อของนักแปล รายละเอียดข้อมูลติดต่อของบริษัทผู้ให้บริการแปลภาษา ตราประทับบริษัทของเรา และลงวันที่ที่การแปลเสร็จสมบูรณ์ เอกสารดังกล่าวยังมาพร้อมกับ หนังสือรับรองคำแปลถูกต้อง ลงบนกระดาษซึ่งมีหัวกระดาษเฉพาะของบริษัท และลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้จัดการ

บริการแปลรับรองคำแปลของเราประกอบด้วย

บริการแปลพร้อมรับรองนิติกรณ์เอกสาร - ประทับตราโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย (MFA)

legalized mfa document scaled
ในบางกรณีหน่วยงานราชการทั้งในไทยและต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เอกสารแปลและการรับรองนิติกรณ์ การรับรองนิติกรณ์เอกสาร คือ การแปลพร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อรับรองโดยนักแปล โดยมีตราประทับจาก กระทรวงการต่างประเทศ (MFA) เพิ่มเข้ามาด้วย ทีมงานของเราสามารถช่วยคุณดำเนินการรับรองนิติกรณ์เอกสารในประเทศไทยได้ โดยจะดำเนินการแทนคุณทุกขั้นตอน

หากคุณต้องการแปลพร้อมรับรองนิติกรณ์เอกสารในประเทศไทย คุณต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม เอกสารต่างประเทศซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยจำเป็นจะต้อง ได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร มาก่อนที่จะยื่นขอรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ ขั้นตอนนี้อาจต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเอกสาร แต่เราจะช่วยแนะนำคุณว่าเอกสารนั้นต้องได้รับการประทับตราจากที่ใดบ้าง หากคุณต้องการใช้บริการแปลและรับรองนิติกรณ์เอกสาร คุณต้องเตรียมเอกสารดังนี้:

go extra mile

สวัสดีทรานสเลชั่นส์เป็นหนึ่งในผู้บริการแปลภาษาที่น่าเชื่อถือที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลและบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ใช้บริการกว่าร้อยรายของเราเป็นทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดาและกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากเราให้บริการงานแปลคุณภาพสูง ถูกต้อง และราคาไม่แพงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

Sawadee Translations มีทีมงานคนไทยและเจ้าของภาษาอังกฤษที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำการแปลงานทุกประเภทตามที่ต้องการ ซึ่งพนักงานของเราทุกคนอยู่ในประเทศไทย

เรารับชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเพย์ บัตรเครดิต/เดบิต เงินสด และ PayPal การชำระเงินทั้งหมดจะดำเนินการผ่านบริษัทแม่ของเรา บริษัท สวัสดีโซลูชั่น ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด

โดยปกติแล้วเรากำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถเริ่มทำงานได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นงานแปลใหญ่ เรายอมรับการชำระเงินแบบเป็นงวดหรือการชำระเงินบางส่วนก่อนได้

เรารับประกันการแปลในทุกงาน จาก

 • ประสบการณ์: ทีมงานของเรามีประสบการณ์นับหลายปีในการแปล ตรวจแก้ และพิสูจน์อักษรเอกสารทุกประเภท
 • คุณภาพ: พนักงานของเราเป็นนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเอกสารทุกฉบับจะได้รับการตรวจสอบซ้ำโดยเจ้าของภาษาเป้าหมาย
 • ความตรงต่อเวลา: เราจัดส่งงานแปลให้ลูกค้าก่อนเวลาหรือตรงเวลาเป็นประจำเสมอ
 • การรักษาความลับ: เรามีข้อตกลงการรักษาความลับแก่ลูกค้าทุกราย และดำเนินการเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวในทุกขั้นตอนกระบวนการแปล

การแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลคือการแปลเอกสารทางกฎหมายแบบคำต่อคำให้ถูกต้อง ซึ่งดำเนินการโดยนักแปลตัวจริงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงประทับตราแปลและลายมือชื่อเพื่อรับรองคำแปลถูกต้อง สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและวัตถุประสงค์อื่นๆ

แม้ว่าคุณจะสามารถรับรองคำแปลด้วยตนเองได้ แต่องค์กรส่วนใหญ่อาจจะไม่ให้การยอมรับ เนื่องจากต้องมีการรับรองโดยตราประทับและลายมือชื่อของนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ทั้งสองภาษา

การแปลพร้อมรับรองคำแปลจะเป็นเอกสารงานที่ได้รับการแปลโดยนักแปลมืออาชีพอย่างถูกต้องและเป็นคำต่อคำ อย่างไรก็ตามหน่วยงานในประเทศไทยและสถานทูตต่างประเทศบางแห่งกำหนดให้การแปลต้องมีรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศด้วย โดยการแปลพร้อมรับรองนิติกรณ์เอกสารจะมีตราประทับของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิสูจน์ว่ามีความถูกต้องและถูกกฎหมาย

เราจะจัดเตรียมสำเนาฉบับดิจิทัลของงานแปลที่มีรับรองคำแปลครบถ้วนให้คุณภายใน 2 วันทำการ ฉบับพิมพ์จะถูกจัดส่งทาง EMS ภายใน 2-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางที่คุณระบุไว้

บริการแปลพร้อมรับรองนิติกรณ์เอกสารต้องใช้เวลาดำเนินงานเพิ่มเติม จึงใช้เวลานานกว่าการแปลที่ต้องการแค่รับรองคำแปล โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้งานแปลพร้อมรับรองนิติกรณ์เอกสารเสร็จสิ้นและส่งกลับให้คุณภายใน 15 วันทำการ *โปรดทราบว่าเวลาในการดำเนินงานอาจมีความแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคิวงาน ณ ขณะนั้น

สำหรับการแปลพร้อมรับรองคำแปล เรามีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS พร้อมติดตามสถานะ สำหรับการแปลพร้อมรับรองนิติกรณ์เรามีบริการจัดส่งของเราเองภายในกรุงเทพฯ

เราสามารถแปลงานด่วนได้หากคุณต้องการ กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบ

กำหนดราคาที่โปร่งใส

เราภาคภูมิใจในการกำหนดราคาที่โปร่งใส เพื่อให้คุณเข้าใจและมั่นใจการบริการของเราตั้งแต่เริ่มการใช้บริการ ราคาของเราครอบคลุมบริการแปลเอกสารหลายประเภท โดยเสนอราคาที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง แนวทางนี้รับประกันได้ว่าคุณสามารถจัดงบประมาณสำหรับบริการแปลได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันว่าคุณจะได้รับบริการคุณภาพสูงในทุกขั้นตอน

บริการแปลพร้อมรับรองคำแปล

 • 700 - 950 บาท/หน้า สำหรับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • 800 - 1,050 บาท/หน้า สำหรับภาษาอังกฤษเป็นไทย
 • ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา/หน้า สำหรับคู่ภาษาอื่น
 • เอกสารแปลพร้อมประทับตราและลายเซ็นนักแปล
 • หนังสือรับรองคำแปลถูกต้อง
 • ส่งเอกสารทาง EMS ฟรีภายในประเทศ

บริการเอกสารทางกฎหมาย

 • 1,800 บาท/ชุด สำหรับทนายความรับรองเอกสาร
 • 2,400 บาท/ฉบับ สำหรับรับรองนิติกรณ์โดยกระทรวงการต่างประเทศ
 • แจ้งความประสงค์เพื่อประเมินราคา/ชุด สำหรับรับรองเอกสารที่สถานทูต
 • เรารับประกันว่าเอกสารของคุณจะได้รับการยอมรับ
 • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว
 • บริการรับ-ส่งเอกสารภายในพื้นที่กรุงเทพฯ

บริการแปลโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

 • 1.5 - 2 บาท/คำ สำหรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • 1.5 - 2.2 บาท/คำ สำหรับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา/คำ สำหรับภาษาอื่นๆ
 • ทีมงานด้านภาษา 2 คน (นักแปลและนักพิสูจน์อักษร)
 • ขอแก้ไขได้ฟรี
 • จัดส่งเอกสารในรูปแบบที่คุณต้องการ

ขอรับใบเสนอราคาฟรี

รับบริการแปลภาษา
มืออาชีพได้ง่าย ๆ

การใช้บริการแปลภาษากับเรามีขั้นตอนน้อยมาก เพื่อให้ง่ายและโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคุณ เพียงทำสามขั้นตอนนี้!

ส่งรายละเอียดความต้องการของคุณ

คุณสามารถส่งรายละเอียดความต้องการของคุณเข้ามาโดยกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อเราผ่านช่องทาง Line, Facebook Messenger, อีเมล หรือโทรศัพท์

- บอกความต้องการของคุณให้เราทราบ
- ติดต่อเราได้ผ่านหลากหลายช่องทาง
- คุณจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

รับใบเสนอราคา

ทีมบริการลูกค้าของเราจะส่งใบเสนอราคาที่ชัดเจนให้กับคุณโดยยึดตามรายละเอียดที่คุณส่งมาให้เรา หากคุณต้องการรับบริการ เพียงชำระค่าบริการและเราเริ่มงานแปลทันที!

- กำหนดราคาที่โปร่งใส
- รับใบเสนอราคาฟรี
- ยอมรับเพื่อเริ่มต้น

รับเอกสารฉบับแปลของคุณ

รับเอกสารฉบับแปลแบบดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับงานแปลของเราซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก เพียงคุณแจ้งให้เราทราบ เราจะลงมือแก้ไขทันที

- ส่งงานผ่านช่องทางดิจิทัลด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย
- เอกสารฉบับพิมพ์จะถูกส่งให้คุณทางEMS
- ตรวจทานและแก้ไขฟรี

บริการแปลทั่วโลก

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่เป็นที่นิยมมากมายทั่วโลก ปัจจุบันเราให้บริการแปลภาษามากกว่า 25 ภาษาด้วยนักแปลเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการแปลเอกสารหลากหลายประเภท งานแปลของเราเน้นคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นเลิศในการแปลเอกสารของคุณ

เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา

เราภาคภูมิใจในคุณภาพงานอันยอดเยี่ยม

ในยุคดิจิทัลเช่นนี้ บริษัทต่างๆ ต้องการคำแปลที่ถูกต้องเพื่อช่วยสื่อสารกับลูกค้ารายใหม่และให้ตลาดเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของคุณ

นักแปลมืออาชีพและเป็นเจ้าของภาษา

ทีมนักแปลของเราทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทุก ๆ การแปลจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าของภาษาของภาษาเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องและถูกต้องทุกครั้ง

- นักแปลผู้เชี่ยวชาญ
- รวมพิสูจน์อักษรฟรี

ส่งเอกสารอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา เราจึงมีการเข้ารหัสการติดต่อทั้งหมดที่ได้รับทางเว็บไซต์ของเราผ่าน SSL และมีการเสนอข้อตกลงรักษาความลับสำหรับงานแปลทั้งหมด ขอให้คุณวางใจ - เอกสารของคุณปลอดภัยและเป็นความลับเมื่ออยู่กับเรา!

- แบบฟอร์ม SSL
- ข้อตกลงรักษาความลับ

มีบริการแปลแบบเร่งด่วน หากคุณต้องการ

ระยะเวลาส่งงานแปลของเราถือว่ารวดเร็วในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากคุณมีงานเร่งด่วนหรือมีกำหนดส่งงานที่กระชั้นชิด ขอเพียงคุณแจ้งความต้องการกับเรา เรามีบริการแปลด่วนภายในวันเดียวด้วยคุณภาพงานที่ดีตามมาตรฐาน

- ระยะเวลาส่งงานรวดเร็ว
- งานแปลด่วน

โปรเจกต์ของเรา

เราทำงานกับแบรนด์มากมายที่คุณไว้ใจ

ผู้คน บริษัท และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวนหลายร้อยไว้ใจในบริการแปลภาษาของเรา

เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน
เวชระเบียน

ข้อมูลเชิงลึกล่าสุด